KVIEČIAME TEIKTI PARAIŠKAS. KVIETIMAS NR. 10 Spausdinti

su musu logo

Vietos projektų paraiškų rinkimo laikotarpis nuo 2018 m. rugsėjo 24 d. 8 val. iki 2018 m. spalio 31 d. 14 val.

VPS priemonės „Kaimo tradicijų puoselėjimas, mokomųjų, švietėjiškų veiklų rėmimas", kodas Nr. LEADER-19.2-SAVA-4, veiklos srities „Kultūros savitumo ir tradicijų išsaugojimas, sveikos gyvensenos ir aktyvaus poilsio skatinimas", kodas Nr. LEADER-19.2.-SAVA-4.1:

FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS

1 priedas VIETOS PROJEKTO PARAIŠKA

2 priedas JUNGTINĖS VEIKLOS SUTARTIES FORMA

PASIBAIGĘS