KVIEČIAME TEIKTI PARAIŠKAS. KVIETIMAS NR. 11 Spausdinti

su musu logo

Vietos projektų paraiškų rinkimo laikotarpis:nuo 2018 m. spalio 8 d. 8.00 val. iki 2018 m. lapkričio 29 d. 14.00 val.

VPS priemonė „Jaunimo ir jaunų žmonių užimtumo ir integravimosi į vietos bendruomenes veiklų rėmimas", 2 veiklos sritis „Parama jaunų žmonių verslo iniciatyvų kūrimuisi", kodas Nr. LEADER-19.2.-SAVA-7.2.

KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS NR. 11

FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS

1 priedas VIETOS PROJEKTO PARAIŠKA

2 priedas VERSLO PLANAS

SVV SUBJEKTO STATUSO DEKLARACIJA Word formatas doc; Excel formatas xls.

VIENOS ĮMONĖS DEKLARACIJA Word formatas doc; Excel formatas xls.

PAPILDOMI DOKUMENTAI (pagalba pareiškėjui)

PASIBAIGĘS