TRADICIJOS IR NAUJOVĖS SUSIPINA PIENO KELYJE Spausdinti

altStartuoja naujas projektas „Pieno kelias: nuo vietos gamintojo iki vartotojo" Nr. 4TT-KE-13-1-0002 finansuojamas, pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos IV krypties „LEADER metodo įgyvendinimas" priemonę „Teritorinis ir tarptautinis bendradarbiavimas".

 

Projekto koordinatorius - vietos veiklos grupė „Rietavo iniciatyvos" projektą įgyvendina kartu su partneriais - Telšių, Plungės ir Kupiškio vietos veiklos grupėmis, kurios dirba panašia linkme. Visos šios vietos veiklos grupės atstovauja kaimo vietoves, kurios yra panašios ekonomikos išsivystymo požiūriu, turinčios kaimo turizmo plėtros potencialą, jose vyrauja pienininkystės ūkiai, teritorijos yra geografiškai vientisos, ypač Telšių, Plungės, Rietavo rajonai. Visose teritorijose vykstant ūkių stambėjimui, mažieji ūkiai nyksta ir jauni žmonės nebematydami galimybių išgyventi kaime, išvyksta dirbti, o dažnai ir gyventi į miestus ar į kitas šalis. Smulkiems individualiems gamintojams yra sudėtinga rasti nišas savo produkcijos ar paslaugų realizacijai ir taip užtikrinti pajamas pragyvenimui, taip pat jiems dažnai stinga žinių ir motyvacijos to pasiekti.

Visus projekto partnerius sieja panašios problemos: mažai turistinių maršrutų, pažintinių takų; menka turizmo rinkodara (kultūros paveldo objektai ir vietovės nėra veiksmingai pritaikyti turizmui); nėra parengtų turistinių maršrutų, kurie būtų įtraukti į vieningą turizmo sistemą; neefektyviai naudojamos informacinės technologijos; neišplėtota žemės ūkio subjektų kooperacija; akivaizdžios produkcijos realizavimo ir rinkodaros problemos.

Įgyvendinamas bendras VVG projektas „Pieno kelias: nuo vietos gamintojo iki vartotojo", papildys rajonų vietos plėtros strategijų įgyvendinamas priemones, o svarbiausia, sudarys galimybę pasiekti tokius rezultatus, kurių veikiant atskirai pasiekti būtų neįmanoma.

Projekto partneriai pasirinko iš pirmo žvilgsnio tradicinę pieno temą, tačiau į šią temą pasižiūrėjo netradiciškai: pasinaudodami stipriosiomis regionų savybėmis – dar gyvomis tradicijomis, gamtos grožiu, žmonių gebėjimais, siekia išlaikyti pieno gamybos ir perdirbimo tradicijas, bet kartu skatinti naujų produktų, paslaugų kūrimą, išbandyti ir diegti įdomias, patrauklias pateikimo formas, išnaudojant geografinės padėties privalumus apsijungus į mini klasterius keisti vartotojų įpročius. Tai padės stiprinti tikslinius regionus ir tapti konkurencingiems Baltijos jūros regione ir Europoje.

Projektas „Pieno kelias: nuo vietos gamintojo iki vartotojo" apjungs Rietavo savivaldybės, Plungės, Telšių ir Kupiškio rajonų smulkius pieno gamintojus, perdirbėjus, kaimo turizmo sodybų šeimininkus ir kitus subjektus, kurių siūlomi produktai ar teikiamos paslaugos susiję su pieno tema (pieno produktų degustavimas ir įsigijimas, kaimo turizmo sodybų siūlomos sveikatinimo paslaugos, ūkiuose teikiamos edukacinės programos, bendruomeninių tradicinių švenčių renginiai ir pan.).

Projekto įgyvendinimo laikotarpis 2014 07 04 – 2015 05 31.

Specialusis projekto tikslas – sukurti pieno gamybos ir kaimo turizmo mini klasterį, apimantį 4 VVG teritorijas.
Taip pat projektas sieks bendrųjų tikslų:
• Gerins gyvenimo kokybę, sudarant prielaidas didesniam vietos gyventojų užimtumui;
• Ugdys vietos gyventojų verslumo gebėjimus, skatins bendradarbiavimą kuriant konkurencingus vietos produktus ir paslaugas;
• Skleis bendradarbiavimo kaimo plėtros srityje gerąją patirtį.

Per projekto gyvavimo laikotarpį bus įgyvendinti sekantys uždaviniai:
1. Įkurtas mobilus konsultavimo, naujų technologijų ir produkcijos demonstravimo biuras, kuriame bus organizuojamos mobilios konsultacijos, vietos gaminių prezentacijos, produkcijos pardavimas mugių, parodų metu;
2. Parengta 12 klasterio ekspertų, kurie dalyvaus 4 mokymuose ir prisidės prie mobilaus biuro darbo organizavimo;
3. Išvystytas vietos gamintojų ir paslaugų teikėjų tinklas, suburiant į klasterį bent 20 vietos gamintojų ir paslaugų teikėjų, kuriuos vienytų pieno tema; surenkant ir susisteminant informaciją apie jų gaminamus produktus ar teikiamas paslaugas ir skatinant gamintojų bendradarbiavimą teikiant į rinką savo produktus ir paslaugas;
4. Parengtas „Pieno kelio" maršrutas, identifikuojant 4-riose Lietuvos savivaldybėse bent 20 objektų, kurie bus atviri lankytojams ir kuriuose bus galima įsigyti arba susipažinti su jų gaminamais produktais ar teikiamomis paslaugomis;
5. Populiarinami klasterio dalyvių produktai ir paslaugos, parengiant vartotojams „Pieno kelio" žemėlapį ir interneto svetainę.

Projektas suformuos prielaidas vietos gamintojų produkcijos atnaujinimui, vietos produkcijos ir paslaugų realizavimo rinkos plėtrai, didins šeimos ūkių gaminamų gaminių ir teikiamų paslaugų pridėtinę vertę, užtikrins didesnes šeimos ūkių pajamas ir sudarys palankesnes galimybes kaimo jaunimui likti kaime, stiprins miesto ir kaimo integraciją.

Projekto paramos suma – 97 988,30 Eur (338 334,00 Lt) (t.y. 90 proc.), visų tinkamų kompensuoti projekto išlaidų (80 proc. paramos sumos apmokama iš EŽŪFKP lėšų, 20 proc. iš LR lėšų). Projekto vykdytojas kartu su partneriais prie projekto įgyvendinimo prisideda savanorišku darbu, kurio bendra vertė – 10 887,68 Eur (37 593,00 Lt).
Bendra projekto vertė – 108 875,98 Eur (375 927,00 Lt).

Projekto pagrindinis įrankis - specializuotas mobilus konsultavimo, naujų technologijų ir produkcijos demonstravimo biuras. Mobilus biuras, vykdamas į ūkius, kaimo bendruomenes, kaimo turizmo objektus atliks konsultavimo funkciją. Taip pat mobilus biuras bus naudojamas viešinant, pristatant vietos gamintojų produktus ir paslaugas mugėse, parodose, konferencijose. Aprūpintas specializuota įranga, mobilus biuras užtikrins operatyvias, lanksčias konsultavimo, mokymų organizavimo, viešinimo veiklas.

Mobilų biurą aptarnaus projekto metu apmokyti ekspertai, kurie dirbs su potencialiais klasterio dalyviais, kuriant „Pieno kelio" maršrutą. „Pieno kelio" maršrutas sukurs naujas perspektyvas kaimo vietovėms, besiverčiančioms tradiciniu pieno ūkiu ir palyginti nauja ūkine veikla – kaimo turizmo paslaugomis, nes suteiks šeimos ūkiams ir įmonėms alternatyvių ir naujoviškų plėtros galimybių.
Užtikrinant projekto tęstinumą klasterio dalyviai bus pakviesti įsilieti į naujai kuriamą organizacinę struktūrą, kuriai ir bus perduotas mobilus biuras.

Artimiausiu metu planuojami 4 mokymai klasterio ekspertams rinkodaros, pardavimų, veiklos strateginio planavimo temomis, renkama informacija „Pieno kelio maršrutui", bus kuriama „Pieno kelio" interneto svetainė ir rengiamas „Pieno kelio" žemėlapis. Mobilus biuras aplankys po 5 atrinktus objektus kiekvienoje savivaldybėje, įskaitant viešo susibūrimo vietas. Projekto rezultatai bus pristatyti baigiamojoje konferencijoje, o gegužės pabaigoje mobilus biuras jau reprezentuos „Pieno kelią" tarptautinėje mugėje „Panemunių žiedai".

Oficialus mobilaus biuro pristatymas vyko 2015 m. vasario 25 d. 11.00 val. Rietave. Jame dalyvavo visi projekto partneriai, buvo pristatyti ir patys prisistatė potencialūs klasterio dalyviai – ūkiai, įmonės, amatininkai, kaimo turizmo paslaugų teikėjai iš Kupiškio, Telšių, Plungės ir Rietavo savivaldybių.

Mobilaus biuro vykimo grafikas ir projekto veiklos viešinamos www.rietavovvg.lt , www.telsiuvvg.lt , www.plungesvvg.lt , www.kvvg.lt .

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

 
Visos teisės saugomos © 2024 www.plungesvvg.lt.
Joomla! yra nemokama programinė įranga, platinama pagal GNU/GPL licenziją.