Metodinė-praktinė konferencija „Amatai Plungės rajone (tradicija, dabartis, perspektyvos) Spausdinti

 

Norint pažinti tautą, būtina pažinti pagrindinius jos užsiėmimus ir verslus, darbo įrankius, pastatus, apsirengimą, papročius. Žemaitijos kaimų ir miestelių amatininkai būdavo glaudžiai susiję su žeme. Valstietį ne visada būdavo galima atskirti nuo amatininko. Dažnai turintis įrankius valstietis pasigamindavo sau ir kitiems. Savo gaminius jie realizuodavo namuose ir turguje, o amatų paslaptys buvo perduodamos iš kartos į kartą, išsaugant jų unikalumą. Atkuriamos istoriškai susiformavusios tradicijos palaiko tautos gyvybingumą, parodo visiems mums tikrąjį tautos veidą.

Pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Techninė pagalba" veiklos sritį „Nacionalinis kaimo tinklas" Plungės rajono savivaldybės vietos veiklos grupė vykdo projektą ,,Bendruomeninės veiklos skatinimas per senųjų amatų ir tautodailės rinkodarinių priemonių plėtrą ir sklaidą Plungės rajono VVG teritorijoje". Lapkričio 19 - 20 Plungės VVG organizavo metodinę – praktinę konferenciją ,,Amatai Plungės rajone (tradicija, dabartis ir perspektyvos)", kurios tikslas skleisti bendruomenėms senųjų amatų ir tautodailės idėjas. Plungės kultūros centre surengtoje konferencijoje apie žemaičių tradicinius amatus pranešimus skaitė Aldona Kuprelytė, ,,Riešinės" - Dalia Jakštienė, ,,Žemaičių audimas" – Vaiva Jundulaitė, ,,Žemaičių pirštinės" – Dainora Gedvilienė, ,,Karpiniai „ – Nijolė Daučiūnaitė.

Plungės vietos veiklos grupė sudarė galimybę kiekvienam dalyvavusiam ne tik pasidžiaugti riešinių nėrėjos Dalios Jakštienės, audėjų Vaivos Jundulaitės ir Laimos Puidokienės, bei karpinių meistrės Nijolės Daučiūnaitės darbais, bet ir pačiam pabandyti pasigaminti norimą rankdarbį ar išbandyti gabumus staklėse. Pirštinės Žemaitijoje buvę kumštinės (tumpinės) ir pirštuotos, vienspalvės ir raštuotos. Raštuotas kumštines pirštines mezgė viengubas ir dvigubas. Tamsiame (dažnai juodame) dugne išmegzdavo oranžinių, rudai raudonų, žalių, baltų vilnų , rombus, langučius, žvaigždutes, roželes pasakojo Dainora Gedvilienė. Jaunesnios konferencijos dalyvės pabandė megzti ,o vyresniosios dalinosi patirtimi, prisiminė savo mamų rankdarbius.

Konferencijos metu aptarėme ateities planus ir nusprendėme jog būtina puoselėti gyvąją tradiciją per amatus, renginius, bendruomenių šventes, parodas, taip didinant kaimo vietovių patrauklumą, sukuriant naujas darbo vietas.

Plungės VVG parengtoje vietos plėtros strategijoje yra numatyta įkurti senųjų amatų centrą. Todėl šis projektas yra kaip įžanga į strategijos įgyvendinimą, siekiant darnios žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros.

 
Visos teisės saugomos © 2023 www.plungesvvg.lt.
Joomla! yra nemokama programinė įranga, platinama pagal GNU/GPL licenziją.