Pasirašyta vietos projekto įgyvendinimo sutartis Spausdinti

Plungės rajono savivaldybės vietos veiklos grupė 2018 m. rugpjūčio 13 d. pasirašė vietos projekto vykdymo sutartį su Plungės rajono Alsėdžių seniūnijos bendruomene. Jai skirta parama vietos projektui „Alsėdžių piliakalnis vad. Žvėrinyčia – ryškus kultūros paveldo objektas išskirtinės Alsėdžių istorijos lobyne" įgyvendinti.

Projekto metu Viešosios erdvės sutvarkymas sudarys palankias sąlygas bendruomenės veiklai organizuoti, inicijuoti ir plėtoto kultūros paveldo apsaugą, atgaivinimą, pažinimą ir sklaidą tiek regioniniu, tiek nacionaliniu mastu. Projekto veiklos orientuotos į jaunus asmenis, sutvarkytas piliakalnis ir jo prieigos, kur bus įrengtos zonos sportavimui, laisvalaikio praleidimui suteiks jauniems žmonėms galimybę kultūringai praleisti laisvalaikį. Bus galima organizuoti įvairias varžybas, lauko filmų vakarus, gegužines bei panašias jaunimui aktualias neformalias užimtumo veiklas.
Projektas įgyvendinimas pagal Plungės rajono savivaldybės vietos veiklos grupės 2014-2020 m. strategijos II prioriteto: „Gyvenimui kaime patrauklios aplinkos kūrimas" priemonę „Gyvenimo kokybės gerinimas ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse".

Planuojami vietos projekto rezultatai: 1100 VVG teritorijos gyventojų, gaunančių naudą dėl pagerintos infrastruktūros.

Bendra vietos projekto vertė – 32 580,32 Eur.

Planuojamas vietos projekto įgyvendinimo laikotarpis – 24 mėn.

Vietos projekto partneris (Plungės rajono savivaldybės administracija) prisideda – 6532,86 Eur.

su musu logo

 
Visos teisės saugomos © 2020 www.plungesvvg.lt.
Joomla! yra nemokama programinė įranga, platinama pagal GNU/GPL licenziją.