Telšiuose vyko tarptautinio bendradarbiavimo projekto Akademija „Nuotykių LEADER" Spausdinti

2018 m. spalio 11-12 d. Telšiuose vyko tarptautinio bendradarbiavimo projekto Akademija „Nuotykių LEADER" (ACADEMY ADVENTURE LEADER) (toliau-Projektas) partnerių susitikimas. Susitikime dalyvavo Projekto partneriai iš Švedijos LEADER Nedre Dalalven ir LEADER Malardalen vietos veiklos grupių, Plungės rajono savivaldybės, Šiaurės Vakarų Lietuvos ir Telšių rajono vietos veiklos grupių. Susitikimo tikslas – aptarti ir suderinti tolimesnę Projekto vykdymo eigą, suderinti Projekto veiklų turinį, pagrindinių Projekto veiklų datas.

Pagrindinis projekto uždavinys yra suorganizuoti dvejas 5 dienų trukmės jaunimo verslumo Akademijas Švedijoje ir Lietuvoje, kurių metu jaunimas tobulintų verslumo įgūdžius, gautų žinių apie LEADER programą ir apie jų galimybes dalyvauti VVG kaimo plėtros procesuose. Būtent susitikimo metu su partneriais išdiskutuota ir priimta vieninga nuomonė, kad tinkamiausias laikas organizuoti Akademijas būtų birželio mėnesio galas (2019 m. Švedijoje, 2020 m. Lietuvoje). Konkrečios dienos dar bus derinamos, nes tai priklausys nuo dalyvių apgyvendinimo galimybių ir kitų klausimų, susijusių su Akademijos organizavimu. Taip pat aptartos ir Akademijų turinys, kokios veiklos ir užduotys bus skiriamos jaunimui, kaip jie jas turės įveikti ir pristatyti. Pasidžiaugta, kad partneriai iš Švedijos ir Lietuvos turi skirtingas vizijas Akademijų užduočių jaunimui formavimui, nors iš esmės tikslas tas pats – stiprinti jaunų žmonių dalyvavimą LEADER programoje.
Kitas, ne ką mažiau svarbesnis Projekto tikslas – mobiliosios aplikacijos sukūrimas. Mobilioji aplikacija numatoma kaip viena pagrindinių priemonių Akademijos įgyvendinimui, kadangi jaunimas gaus visas užduotis, maršrutą, vykdytų užduočių rezultatus, informaciją, kaip sekasi kitoms komandoms būtent per šią mobiliąją aplikaciją. Susitikimo metu pasitarta, kokios techninės specifikacijos reikalingos programėlėje, kokias galimybes ir kokį funkcionalumą ji turėtų turėti ir atitikti.
Didelių diskusijų sukėlė klausimas, kokiu būdu bus atrenkami jauni žmonės, norintys dalyvauti Akademijoje. Sutarta, kad turi būti parengta anketa, kuri bus platinama rajonų švietimo įstaigose. Pagrindiniai kriterijai, kuriuos turėtų atitikti kandidatai - tai gebėjimas kalbėti laisvai angliškai, būti motyvuotam bei turėti bent pagrindines verslo ar ekonomikos žinias. Jaunimo amžius turi būti nuo 18 iki 25 metų.
Projekte taip pat numatyta suorganizuoti dviejų dienų trukmės dvejas konferencijas Švedijoje ir Lietuvoje. Vidurio projekto konferencija bus organizuojama Švedijoje, o baigiamoji konferencija – Lietuvoje. Projektų partnerių susitikimo metu taip pat sutarta, kad konferencijas planuojama organizuoti rugsėjo mėnesiais. Sutarta, kad I-oji diena bus skirta projektų lankymui, II-oji diena skirta projekto rezultatų įsivertinimui, pristatymui visuomenei, tolimesnio bendradarbiavimo galimybių numatymui ir projekto tęstinumo užtikrinimui.
Kiekvienas Projekto partneris vykdys viešinimo veiklas. Projekto rezultatų pristatymas 10 mokyklų (kiekvienoje VVG po 2 mokyklas) naudojant šiuolaikines technologijas: virtualios realybės akinius, mobiliąją aplikaciją. Visi projekto Partneriai sutiko, kad šis rezultatų pristatymas orientuotas į jaunus žmones, siekiant juos supažindinti su LEADER programa.
Susitikimo metu visi Projekto partneriai pasidžiaugė, kad paliesti svarbiausi Projekto klausimai, susiję su Projekto įgyvendinimu, susitarta dėl pagrindinių dalykų: suderintos Akademijos ir Konferencijų datos, preliminariai aptartas jų turinys, išdiskutuota dėl dalyvių atrankos procesų, priimta bendra nuomonė dėl mobiliosios aplikacijos turinio.
Kadangi susitikimo metu Projekto partneriai ne tik susitarė dėl tolimesnės Projekto eigos, bet ir susipažino, maloniai pabendravo, o viso to rezultatas - suteiktas reikšmingas ir stiprus impulsas Projekto AKADEMIJA „Nuotykių LEADER" (ACADEMY ADVENTURE LEADER) įgyvendinimo pradžiai!
Projekto Akademija „Nuotykių LEADER" (ACADEMY ADVENTURE LEADER) pristatymas

akademija

nuotykiu akademija

 
Visos teisės saugomos © 2020 www.plungesvvg.lt.
Joomla! yra nemokama programinė įranga, platinama pagal GNU/GPL licenziją.