Vyko socialinio verslo mokymai „Ekonomiškai tvarus socialinis verslas“ Spausdinti

Gegužės 13 d. Plungės rajono savivaldybės vietos veiklos grupė organizavo mokymus "Ekonomiškai tvarus socialinis verslas" besidomintiems socialinio verslo kūrimu. Mokymuose dalyvavo bendruomenių, verslo ir savivaldybės administracijos atstovai.
Socialinis verslas Lietuvoje naujas verslo modelis, plėtojamas bendruomenių, NVO ar kitų pelno nesiekiančių organizacijų. Lietuvoje 2015 m. patvirtinta socialinio verslo koncepcija, kuri apibrėžia socialinio verslo modelį. Žemės Ūkio ministerija patvirtino socialinio verslo finansavimo gaires pagal LEADER programą. Plungės rajono savivaldybės VVG Vietos plėtros strategijoje yra numačiusi priemonę "NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra", kurios tikslas - ugdyti nevyriausybinio sektoriaus socialinę atsakomybę ir bendruomeniškumą, tai suvokiant kaip šiuolaikinę verslumo praktiką. Planuojama, kad pagal šią priemonę bus įgyvendinti trys vietos projektai ir sukurtos keturios darbo vietos, vienam projektui įgyvendinti skirta iki 65 000 Eur paramos suma.

Lektorė Irena Blaževičė mokymų dalyvius supažindino su socialinio verslo koncepcija, pristatė socialinio verslo modelius, socialinį verslą Lietuvoje reglamentuojančius teisės aktus, papildomas finansavimo galimybes, pateikė socialinio verslo pavyzdžių.

su musu logo

20190513 103950

20190513 101324

20190513 145920

20190513 101329

 
Visos teisės saugomos © 2020 www.plungesvvg.lt.
Joomla! yra nemokama programinė įranga, platinama pagal GNU/GPL licenziją.