Įvyko informacinis renginys Spausdinti

Š. m. rugsėjo 18 d. vyko informacinis renginys "Parama bendruomeninio, socialinio verslo iniciatyvoms įgyvendinti Plungės rajone", kuriame pristatyti du kvietimai teikti vietos projektus: pagal VPS priemonės „Bendruomenių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslo iniciatyvų kūrimosi skatinimas"/ veiklos sritį "Parama buitinių ir kitų paslaugų plėtrai kaimo vietovėse" ir pagal VPS priemonę "NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra".

Informaciniame renginyje dalyvavo šešiolikos kaimo bendruomenių pirmininkai, potencialūs vietos projektų paraiškų rengėjai. Renginio metu buvo išsamiau pristatytos finansavimo sąlygos, suteikta informacija apie tinkamus paramos gavėjus, tinkamumo sąlygos keliamos šiems vietos projektams, tinkamos finansuoti išlaidos, paraiškų teikimas ir vertinimas, lėšų išmokėjimo tvarka, VP kiekybiniai ir kokybiniai rezultatai, aprašymas ir pagrindimas.

VPS priemonės „Bendruomenių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslo iniciatyvų kūrimosi skatinimas"/ veiklos sritis "Parama buitinių ir kitų paslaugų plėtrai kaimo vietovėse" orientuota į inovatyvius pokyčius visuomenėje, skirta socialinės atskirties mažinimui, sukuriant palankias sąlygas bendruomeniniam ir kitam pelno nesiekiančių organizacijų verslumui vystytis. Remiami viešieji, pajamas generuojantys bendruomenių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslumą skatinantys vietos projektai. Daugiau informacijos:http://www.plungesvvg.lt/kvietimai-teikti-paraiskas.html.Priemonė „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra",orientuota į inovatyvius pokyčius visuomenėje, skirta socialinių ir ekonominių problemų sprendimui Plungės rajone. Remiami viešieji, pajamas generuojantys socialinę atskirtį mažinantys vietos projektai. Daugiau informacijos:http://www.plungesvvg.lt/kvietimai-teikti-paraiskas.html