Plungės rajono savivaldybės VVG 2020 m. kviečia naudotis paramos galimybėmis Spausdinti

su musu logoPlungės rajono savivaldybės vietos veiklos grupė vykdo projektą „Plungės rajono savivaldybės vietos veiklos grupės 2014 - 2020 metų vietos plėtros strategija“. Projektu siekiama kurti darbo vietas Plungės rajono gyventojams, ypač jaunimui, kuriant bei plėtojant verslus kaimo vietovėse, mažinti socialinę atskirtį, spręsti socialines bei ekonomines problemas VVG teritorijoje, ugdyti NVO socialinę atsakomybę ir bendruomeniškumą, gerinti gyvenimo kokybę Plungės raj. kaimiškose vietovėse, kurti palankią aplinką socialinei ir ekonominei veiklai.

Plungės rajono bendruomenės rengė vietos projektus ir teikė paraiškas finansavimui gauti. Paramos lėšomis ir bendruomenių iniciatyva sutvarkyta mažos apimties infrastruktūra: įrengta poilsio ir pramogų zona Prūsalių kaime, Kantaučių k. rekonstruotas stadionas - įrengta universali sporto aikštelė, investuota į kraštovaizdžio gerinimą sutvarkytos Alsėdžių piliakalnio Žvėrinyčia prieigos ir kt. Bendruomenės organizavo tradicines šventes, sporto varžybas, kultūrinius renginius. Paramai gauti paraiškas teikė ir verslo subjektai veikiantys Plungės rajone, vieni norėdami pradėti verslą, kiti verslo plėtrai.

Strategijos įgyvendinimas jau įpusėjo. Rezultatai džiugina – gautos 39 vietos projektų paraiškos, įgyvendinta 15 vietos projektų, įkurta daugiau nei 16 naujų darbo vietų, suteikta paramos daugiau nei už 703 tūkst. Eur.

Parama bendruomeninio verslo inciatyvoms skatinti

Plungės rajono savivaldybės VVG yra numačiusi priemones finansavimui gauti ne tik aplinkos tvarkymui, švenčių organizavimui, bet ir verslo idėjų generavimui, leidžiančių bendruomenėms ir kitoms nevyriausybinėms organizacijoms gauti pajamų savo veiklai plėtoti. Pagal priemonę „Bendruomenių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslo iniciatyvų kūrimosi skatinimas", teikti vietos projektus gali: Plungės rajone (išskyrus miestą) registruotos kaimo bendruomenės ir kitos NVO, viešosios įstaigos, Plungės rajono savivaldybės biudžetinės įstaigos. Remiamos šios veiklos: paslaugų, teikiamų kaimo gyvenamojoje vietoje kūrimas ir plėtra, veiklų ir paslaugų, susijusių su turiningo laisvalaikio ir aktyvaus poilsio, kūrimas ir plėtra bei turizmą skatinančių veiklų kūrimas ir plėtra. 2020 m. kviečiami visi aktyvūs, drąsūs ir bendruomenėje pokyčių norintys bendruomenių nariai pasinaudoti parama ir įgyvendinti savo praktiškas, inovatyvias, nestandartines idėjas. Didžiausia galima paramos suma vienam projektui – 60 tūkst. Eur, finansuojama iki 95 proc. tinkamų projekto išlaidų.

Parama socialinio verslo inciatyvoms skatinti

Bendruomenių verslas suteikia galimybių ne tik susikurti sau darbo vietas, bet ir spręsti savo kaimo ar miestelio socialines problemas. Plungės rajono vietos veiklos grupės strategijoje numatyta priemonė „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“. Paraiškas gali teikti Plungės rajone (išskyrus miestą) registruotos kaimo bendruomenės, NVO bei Plungės rajone (išskyrus miestą) registruotos VšĮ galės įgyvendinti 3 socialinio verslo iniciatyvas, kurioms skirta 195 tūkst. Eur. Kokios tai gali būti iniciatyvos? Paslaugų socialiai pažeidžiamoms grupėms kūrimas, sąlygų socialiai pažeidžiamoms grupėms įsidarbinti sudarymas, savanorystę skatinančių projektų, susijusių su asmenų mokymu ir konsultavimu bei sąlygų savanorystės veiklai vykdyti sudarymu, rėmimas.

Parama maisto tiekimo grandinės organizavimui ir žemės ūkio produktų perdirbimui

Plungės rajono kaimo bendruomenės, nevyriausybinės organizacijos, viešosios įstaigos bei Plungės rajono savivaldybės biudžetinės įstaigos galės kreiptis paramos sąlygų bendruomenių ar kitų pelno nesiekiančių organizacijų auginamų ir (arba) sukurtų žemės ūkio ir kitų produktų perdirbimui, rinkodarai ir realizavimui, sudarymui. Planuojama, kad bus įgyvendinti 2 vietos projektai. Vienam projektui skiriama didžiausia paramos suma daugiau nei 64 tūkst. Eur.

 
Visos teisės saugomos © 2020 www.plungesvvg.lt.
Joomla! yra nemokama programinė įranga, platinama pagal GNU/GPL licenziją.