Vyko informacinis renginys Spausdinti

Š. m. vasario 12 d. vyko informacinis renginys „3 finansavimo priemonės nevyriausybiniam sektoriui“, kuriame buvo pristatytos Vietos plėtros strategijos priemonė „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ bei priemonės "Bendruomenių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslo iniciatyvų kūrimosi skatinimas“ 1 veiklos sritis "Parama buitinių ir kitų paslaugų plėtrai kaimo vietovėse" ir 2 veiklos sritis “Parama maisto tiekimo grandinės organizavimui ir žemės ūkio produktų perdirbimui”.

Renginyje dalyvavo bendruomenių pirmininkai, kitų NVO atstovai. Renginio metu buvo išsamiau pristatytos finansavimo sąlygos, vietos projekto tinkamumo sąlygos keliamos šiems vietos projektams, tinkamos finansuoti išlaidos, paraiškų teikimas ir vertinimas, lėšų išmokėjimo tvarka, VP kiekybiniai ir kokybiniai rezultatai, aprašymas ir pagrindimas. Pagal šias priemones teikti vietos projektus galės: Plungės rajone (išskyrus miestą) registruotos kaimo bendruomenės, kitos nevyriausybinės (jaunimo, sporto, kultūros ir kt.) organizacijos bei Plungės rajone (išskyrus miestą) registruotos viešosios įstaigos. Kvietimus teikti paraiškas planuojama paskelbti kovo pabaigoje.