Informaciniame renginyje pristatytos socialinio ir bendruomeninio verslo finansavimo galimybės Spausdinti

Rugpjūčio 12 d. Plungės rajono savivaldybės VVG organizavo informacinį renginį apie finansavimo galimybes ir sąlygas NVO ir kitiems viešiesiems juridiniams asmenims Plungės rajone. Renginio metu pristatytos dvi Vietos plėtros strategijos "Plungės rajono savivaldybės vietos veiklos grupės 2014 - 2020 metų vietos plėtros strategija" priemonės: „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra" bei priemonės "Bendruomenių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslo iniciatyvų kūrimosi skatinimas" 1 veiklos sritis "Parama buitinių ir kitų paslaugų plėtrai kaimo vietovėse".

Renginio dalyviams pristatytos finansavimo sąlygos, vietos projekto tinkamumo sąlygos keliamos socialinio ir bendruomeninio verslo vietos projektams, renginio dalyviai informuoti kokios tinkamos finansuoti išlaidos, lėšų išmokėjimo tvarka, kokie Vietos projektų kiekybiniai ir kokybiniai rezultatai, aprašymas ir pagrindimas. Atsakyta į kilusius klausimus, suteiktos individualios konsultacijos.