PASIRAŠYTOS PIRMOSIOS VIETOS PROJEKTŲ PARAMOS SUTARTYS Spausdinti

Š.m. liepos 31 d. Plungės rajono savivaldybės vietos veiklos grupės biuro patalpose oficialiai buvo pasirašytos 10 trišalių sutarčių tarp Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos, Plungės rajono savivaldybės vietos veiklos grupės ir pareiškėjų pateikusių vietos projektų paraiškas pagal ,,Plungės rajono kaimo vietovių plėtros strategiją, siekiant tinkamiausio gamtos ir kultūros išteklių panaudojimo kaimo plėtrai".

Prieš pasirašant sutartis VVG pirmininkė Žaneta Liutikienė padėkojo bendruomeninių organizacijų lyderiams už neatlygintiną triūsą, aukojant savo brangų laiką bendruomenės labui. Palinkėjo pareiškėjams sėkmės įgyvendinat projektus.
Susitikimo metu buvo pasirašytos sekančios vietos projektų vykdymo sutartys:

Pagal I prioriteto „Viešosios infrastruktūros sutvarkymas ir pritaikymas kaimo vietovėse, siekiant tinkamiausio gamtos ir kultūros išteklių panaudojimo kaimo plėtrai" 1.1. priemonę „Kaimo atnaujinimas ir plėtra":
• Asociacija ,,Vizijos" - „Buvusio Aleksandravo pagrindinės mokyklos sporto aikštyno atnaujinimas". Paramos suma 130 720,00 Lt.
• Varkalių bendruomenė - „Varkalių lauko estrados įrengimas". Paramos suma 194 763,00 Lt.
• Plungės rajono Stalgėnų seniūnijos šeimų bendruomenė ,,Gija" - „Stalgėnų pagrindinės mokyklos sporto aikštyno sutvarkymas". Paramos suma 169 524,00 Lt.
• Plungės rajono Stalgėnų seniūnijos šeimų bendruomenė ,,Gija" - „Stalgėnų moterys už kokybišką gyvenimą". Paramos suma 197 370,00 Lt.
• Platelių Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus parapija - Platelių Šv. apašt. Petro ir Pauliaus bažnyčios stogo remontas". Paramos suma 220 000,00 Lt.
• Plungės rajono Alsėdžių seniūnijos bendruomenė - „Alsėdžių bendruomenės namų remontas pritaikant šį pastatą parapijos ir bendruomenės poreikiams". Paramos suma 200 000,00 Lt.
• Plungės rajono Alsėdžių seniūnijos bendruomenė - „Teritorijos prie Alsėdžių piliakalnio sutvarkymas, pritaikant ją bendruomenės poreikiams – iniciatyvios bendruomenės išraiška". Paramos suma 199 800,00 Lt.
• Plungės rajono Babrungo seniūnijos šeimų bendruomenė ,,Tėviškė" - „Plungės rajono Babrungo seniūnijos šeimų bendruomenės „Tėviškė" patalpų pritaikymas bendruomenės reikmėms Glaudžių kaime". Paramos suma 199 992,00 Lt.

 

Pagal II prioriteto „Bendruomeninio judėjimo skatinimas ir įtraukimas į rajono viešąjį gyvenimą" 2.1. priemonę „Bendruomeninio judėjimo skatinimas, įtraukiant kaimo gyventojus į rajono viešąjį gyvenimą, stiprinant jų solidarumą":
• Asociacija ,,Vizijos" - „Senosios kaimo tradicijos - šiuolaikiškai". Paramos suma 27 863,00 Lt.
• Plungės rajono Žemaičių Kalvarijos seniūnijos bendruomenė „Gardai" - „Kartu dainoj ir giesmėj". Paramos suma 19 999,00 Lt.

 

Vėliau šio susitikimo metu buvo aptarti pagrindiniai vietos projekto įgyvendinimo klausimai. Plungės VVG projekto vadovė Giedrė Kazakevičienė trumpai pateikė informaciją apie vietos projekto sutarčių vykdymą, avansinio mokėjimo prašymo pateikimą, pristatė lėšų skyrimo sąlygas ir išmokėjimo tvarką, nemokamo savanoriško darbo organizavimą, vietos projektų vykdymo patikras ir kitą aktualią informaciją.
Parama pirmajame vietos projektų teikimo kvietime buvo skirta 39 projektams. Sekantis paramos sutarčių pasirašymas numatomas rugsėjo mėnesį kai tik bus suderinti trišalių sutarčių projektai.

alt

 
Visos teisės saugomos © 2024 www.plungesvvg.lt.
Joomla! yra nemokama programinė įranga, platinama pagal GNU/GPL licenziją.