2019-06-26 KVIEČIAME VVG VALDYBOS NARIUS Į POSĖDĮ Spausdinti

2019 m. birželio 26 d. (trečiadienį) 16.00 val.
Vieta: Plungės VVG biuras (Telšių g. 5, Plungė).

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl VPS priemonės „Bendruomeninių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslo iniciatyvų kūrimosi skatinimas" veiklos srities „Parama buitinių ir kitų paslaugų plėtrai kaimo vietovėse" Nr. LEADER-19.2.-SAVA-6.1. finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo ir kvietimo skelbimo datos nustatymo.
2. Dėl VPS priemonės „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra" Nr. LEADER-19.2.-SAVA-1 finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo ir kvietimo skelbimo datos nustatymo.

PROTOKOLAS