2019-08-29 KVIEČIAME VVG VALDYBOS NARIUS Į POSĖDĮ Spausdinti

2019 m. rugpjūčio 29 d. (ketvirtadienį) 16.00 val.
Vieta: Plungės VVG biuras (Telšių g. 5, Plungė).

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl VPS priemonės „Jaunimo ir jaunų žmonių užimtumo ir integravimosi į vietos bendruomenes veiklų rėmimas" veiklos srities „Parama laisvalaikio, sporto, kultūros ir neformalaus švietimo iniciatyvų skatinimas", kodas Nr. LEADER-19.2.-SAVA-7.1 finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo ir kvietimo skelbimo datos nustatymo.

2. Dėl VPS priemonės „Privataus verslo sektoriaus ekonominio gyvybingumo skatinimas, 2 veiklos srities „Parama žemės ūkio veiklų vykdymui, produktų perdirbimui ir realizavimui", kodas Nr. LEADER-19.2.-SAVA-5.2. finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo ir kvietimo skelbimo datos nustatymo.
3. Dėl VPS priemonės „Bendruomeninių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslo iniciatyvų kūrimosi skatinimas" veiklos srities „Parama buitinių ir kitų paslaugų plėtrai kaimo vietovėse" Nr. LEADER-19.2.-SAVA-6.1. finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo ir kvietimo skelbimo datos nustatymo.
4. Dėl VPS priemonės „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra" Nr. LEADER-19.2.-SAVA-1 finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo ir kvietimo skelbimo datos nustatymo.

PROTOKOLAS

 
Visos teisės saugomos © 2020 www.plungesvvg.lt.
Joomla! yra nemokama programinė įranga, platinama pagal GNU/GPL licenziją.