III kvietimo paraiškų administracinis vertinimas Spausdinti

2013 m. gegužės 20 dieną baigėsi Plungės rajono savivaldybės vietos veiklos grupės kvietimo Nr. 3 paraiškų rinkimas pagal Plungės VVG strategiją „Plungės rajono kaimo vietovių plėtros strategija, siekiant tinkamiausio gamtos ir kultūros išteklių panaudojimo kaimo plėtrai".

Šio kvietimo metu buvo galima teikti paraiškas pagal strategijos II prioriteto priemonę ,,Bendruomeninio judėjimo skatinimas, įtraukiant kaimo gyventojus į rajono viešąjį gyvenimą, stiprinant jų solidarumą" dvi veiklos sritis: 2.1.1. „Bendruomeninio judėjimo skatinimas efektyviai dalyvauti rajono viešajame gyvenime" - gautos 2 paraiškos, 2.1.2. ,,Bendruomenių ir kitų NVO, esančių kaimo vietovėse solidarumo ir kultūrinių tradicijų puoselėjimas" – gautos 3 paraiškos.
Administracinės atitikties vertinimo reikalavimus atitiko 5 (penkios) paraiškos.
Pateikiame administracinės atitikties vertinimo reikalavimus atitikusių vietos projektų paraiškų sąrašą.