II kvietimo paraiškų administracinis vertinimas Spausdinti

2012 m. spalio 1 dieną baigėsi Plungės rajono savivaldybės vietos veiklos grupės kvietimo Nr. 2 paraiškų rinkimas pagal Plungės VVG strategiją „Plungės rajono kaimo vietovių plėtros strategija, siekiant tinkamiausio gamtos ir kultūros išteklių panaudojimo kaimo plėtrai".

Šio kvietimo metu buvo galima teikti paraiškas pagal strategijos III prioriteto priemonę „Parama verslo kūrimui ir plėtrai" dvi veiklos sritis: 3.1.1. „Kaimo turizmo veiklos skatinimas ir plėtra" - gauta 1 paraiška, 3.1.2. ,,Kaimo žmonių užimtumo gerinimas ir inovatyvių projektų rėmimas, teikiant būtiniausias paslaugas kaimo gyventojams" – gautos 4 paraiškos.
Jau įvyko surinktų vietos projektų paraiškų administracinės atitikties vertinimas, kurio reikalavimus atitiko 5 (penkios) paraiškos. Tolimesnį projektų vertinimą atliks nepriklausomi vertintojai.
Pateikiame administracinės atitikties vertinimo reikalavimus atitikusių vietos projektų paraiškų sąrašą.

 
Visos teisės saugomos © 2020 www.plungesvvg.lt.
Joomla! yra nemokama programinė įranga, platinama pagal GNU/GPL licenziją.