KVIETIMO NR.4 TEIKTI VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKAS DOKUMENTACIJA Spausdinti

KVIETIMAS NR.4 teikti vietos projektų paraiškas

SPECIALIOSIOS TAISYKLĖS pareiškėjams, tiekiantiems paraiškas pagal vietos plėtros strategijos II prioriteto "Bendruomeninio judėjimo skatinimas ir įtraukimas į rajono viešąjį gyvenimą" 2.1. priemonę "Bendruomeninio judėjimo skatinimas, įtraukiant kaimo gyventojus į rajono viešąjį gyvenimą, stiprinant jų solidarumą".

VIDAUS TVARKOS APRAŠAS

Priemonės "Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas" ADMINISTRAVIMO TAISYKLĖS