KVIETIMO NR.5 TEIKTI VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKAS DOKUMENTACIJA Spausdinti

KVIETIMAS NR.5 teikti vietos projektų paraiškas

SPECIALIOSIOS TAISYKLĖS pareiškėjams, tiekiantiems paraiškas pagal vietos plėtros strategijos I prioriteto "Viešosios infrastruktūros sutvarkymas ir pritaikymas kaimo vietovėse, siekiant tinkamiausio gamtos ir kultūros išteklių panaudojimo kaimo plėtrai" 1.1. priemonę "Kaimo atnaujinimas ir plėtra".

VIDAUS TVARKOS APRAŠAS

Priemonės "Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas" ADMINISTRAVIMO TAISYKLĖS

DOKUMENTŲ FORMOS