KVIETIMO NR. 2 TEIKTI VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKAS DOKUMENTACIJA Spausdinti

 

SPECIALIOSIOS TAISYKLĖS pareiškėjams, teikiantiems paraiškas pagal III prioriteto priemonę "PARAMA VERSLO KŪRIMUI IR PLĖTRAI":

3.1.1. PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETOS VEIKLOS GRUPĖS SPECIALIOSIOS TAISYKLĖS "KAIMO TURIZMO VEIKLOS SKATINIMAS IR PLĖTRA"

3.1.2. PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETOS VEIKLOS GRUPĖS SPECIALIOSIOS TAISYKLĖS "KAIMO ŽMONIŲ UŽIMTUMO GERINIMAS IR INOVATYVIŲ PROJEKTŲ RĖMIMAS, TEIKIANT BŪTINIAUSIAS PASLAUGAS KAIMO GYVENTOJAMS" (aktuali redakcija nuo 2012-09-03)

BENDROSIOS TAISYKLĖS pareiškėjams, teikiantiems vietos projektų paraiškas

VIDAUS TVARKOS APRAŠAS