KVIEČIAME TEIKTI PARAIŠKAS. KVIETIMAS NR. 23 Spausdinti

su musu logo

Vietos projektų paraiškų rinkimo laikotarpis: nuo 2020 m. kovo 16 d. 8 val. iki 2020 m. gegužės 4 d. 15 val.

VPS priemonė „Privataus verslo sektoriaus ekonominio gyvybingumo skatinimas", kodas Nr. LEADER-19.2-SAVA-5
2 veiklos sritis "Parama žemės ūkio veiklų vykdymui, produktų perdirbimui ir realizavimui", kodas Nr. LEADER-19.2.-SAVA-5.2. :

FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS

1 priedas VIETOS PROJEKTO PARAIŠKA

2 priedas VERSLO PLANO FORMA

3 priedas SVV SUBJEKTO STATUSO DEKLARACIJA

4 priedas VIENOS ĮMONĖS DEKLARACIJA

PAPILDOMI DOKUMENTAI(pagalba pareiškėjui)

PASIBAIGĘS