Pieno kelias: nuo vietos gamintojo iki vartotojo Spausdinti

 

Projekto pavadinimas: „Pieno kelias: nuo vietos gamintojo iki vartotojo".

Projekto partneriai: VVG „Rietavo iniciatyvos" (projekto koordinatorius), Kupiškio rajono vietos veiklos grupė, Telšių rajono vietos veiklos grupė, Plungės rajono savivaldybės vietos veiklos grupė.

Paramos fondas: Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonė „Teritorinis ir tarptautinis bendradarbiavimas" (teritoriniam projektui įgyvendinti).

Įgyvendinimo laikotarpis: 2013-12-01 – 2015-05-31.

Paramos suma: bendra projekto vertė 375 927,00 Lt., paramos suma – 338 334,00 Lt.; įnašas natūra – nemokamu savanorišku darbu – 37 593,00 Lt.

Projekto tikslas - sukurti „pieno gamybos ir kaimo turizmo mini klasterį", apimantį 4 VVG teritorijas.

Laukiami projekto rezultatai:
1. Sukurta maršrutų – 1 vnt. (atrinktų objektų aprašymas, duomenų rinkimas). Į maršrutą įsitraukusių subjektų skaičius – 20 vnt.
3. Įsigyta specializuota transporto priemonė- 1 vnt.
4. Sukurta interaktyvi interneto svetainė – 1 vnt.
5. Išleista leidinių – 3000 egz. (po 1000 egz. 3 kalbomis – lietuvių, anglų, rusų).
6. Surengta konferencijų – 1 vnt.
7. Sukurtas projekto logo – 1 vnt.
8. Suorganizuota specializuotų mokymų klasterio ekspertams - 4 vnt. Klasterio ekspertų mokymuose dalyvavusių asmenų skaičius – 12 asmenų.
9. Įkurta organizacinė struktūra – 1 vnt.
10. Surengta novatoriškų pieno produktų bei pieno produkcijos pagrindu sukurtų paslaugų demonstracijų - 24 vnt.
11. Surengta pieno kelio maršruto pristatymų šalies ir užsienio mugėse – 2 vnt.