Plungės rajono savivaldybės VVG dalyvauja teritorinio bendradarbiavimo projekte Spausdinti

Plungės rajono savivaldybės vietos veiklos grupė kaip partnerė dalyvauja įgyvendinant tarpregioninį projektą.

Projekto pavadinimas „Maistas, kurį galima valgyti".
Projekto koordinatorius- Vietos veiklos grupė „Pajūrio kraštas"
Projekto partneriai: Plungės rajono savivaldybės vietos veiklos grupė,Asociacija „Lamatos žemė", Kretingos rajono kaimo plėtros asociacija, Šilalės rajono partnerystės vietos veiklos grupė.
Paraiškos pateikimo data: 2019-10-18
Projekto įgyvendinimo trukmė: 19 mėn.
Bendra projekto vertė: 100 001,90Eur
Prašoma paramos suma: 95 000,01Eur

Projekto tikslas – sukurti penkių partnerių neformalią partnerystės grupę, tampant bendra jungtimi tarp vietos augintojų, perdirbėjų ir vartotojų, skatinančia aukštesnės pridėtinės vertės ir geresnės kokybės produktų gaminimą ir trumpųjų maisto grandinių organizavimą kiekvieno projekto partnerio teritorijoje.

Uždaviniai:
1. sukurti kiekvieno projekto partnerio teritorijos vietos išteklių žemėlapį (5 vnt.);
2. surengti po 30 dienų, 240 valandų mokymų ciklą potencialiems trumpųjų maisto grandinių dalyviams kiekvieno projekto partnerio teritorijoje;
3. suorganizuoti 6 konferencijas;
4. pravesti 5 praktinius mokymus – „lauko dienas";
5. suorganizuoti 2 tikslines išvykas: į Nacionalinės maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutą ir Augalininkystės produktų kokybės tyrimų laboratoriją;
6. parengti trumpųjų maisto grandinių veikimo tvarkos aprašą;
7. surengti 10 potencialių grandinės dalyvių susirinkimų;
8. surengti 10 projekto valdymo komiteto posėdžių;
9. viešinti projektą.
Laukiami rezultatai Projekto rodikliai:
- 30 mokymų, 120 dalyvių;
- 6 konferencijos, 450 dalyvių;
- 5 praktiniai mokymai – 125 dalyviai;
- 2 tikslinės kelionės, 100 dalyvių;
- 10 potencialių grandinės dalyvių susirinkimai, 20 dalyvių;
- 10 projekto valdymo komiteto posėdžiai, 20 dalyvių;
- 5 vietinių išteklių žemėlapiai;
- 1 vietos gamintojų grandinių veikimo tvarkos aprašas;
- 1 viešinimo stendas;
- 300 vnt. darbo kalendorių su projekto viešinimo medžiaga;
- 160 vnt. darbo knygų su projekto viešinimo medžiaga;
- 20 informacinių pranešimų apie projekto renginius.